தமிழ் ஆயுட்காலம் யின் அர்த்தம்

ஆயுட்காலம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    காண்க: ஆயுள் (இரண்டாவது பொருளைத் தவிர்த்து)