தமிழ் ஆயுள் கைதி யின் அர்த்தம்

ஆயுள் கைதி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஆயுள் தண்டனை பெற்ற கைதி.