தமிழ் ஆற்றொழுக்கு யின் அர்த்தம்

ஆற்றொழுக்கு

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (பேச்சு, எழுத்து நடையில்) சரளம்.

    ‘இலக்கியச் செழுமையும் ஆற்றொழுக்கு நடையும் கொண்டு எழுதியவர் மறைமலையடிகள்’
    ‘ஆற்றொழுக்கான தமிழ் நடையில் பேசக்கூடியவர்’