தமிழ் ஆலங்கட்டி யின் அர்த்தம்

ஆலங்கட்டி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கோடைக் காலத்தில் மழை மேகங்களிலிருந்து கட்டிகட்டியாக விழும் உறைந்த நீர்த் திவலைகள்.