தமிழ் ஆலாபனை யின் அர்த்தம்

ஆலாபனை

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    ராகத்தின் வடிவத்தைப் பாடலோ தாளமோ இல்லாமல் விரிவாக வெளிப்படுத்தும் முறை.