தமிழ் ஆலிங்கனம் யின் அர்த்தம்

ஆலிங்கனம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தழுவுதல்.