தமிழ் ஆலிம் யின் அர்த்தம்

ஆலிம்

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    மதரசாவில் மார்க்கக் கல்வியில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு வழங்கப்படும் பட்டம்.