தமிழ் ஆள்காட்டி விரல் யின் அர்த்தம்

ஆள்காட்டி விரல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சுட்டிக்காட்டப் பயன்படுத்தும் விரல்; சுட்டுவிரல்.