தமிழ் ஆள்பிணை யின் அர்த்தம்

ஆள்பிணை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஒருவரை ஜாமீனில் விடுவிக்க மற்றொருவர் தரும் உத்திரவாதம்.