தமிழ் ஆழ்துளைக் கிணறு யின் அர்த்தம்

ஆழ்துளைக் கிணறு

பெயர்ச்சொல்