தமிழ் ஆவணக்காப்பகம் யின் அர்த்தம்

ஆவணக்காப்பகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆவணங்களைப் பாதுகாப்பதற்கென ஏற்படுத்தப்பட்ட இடம்.