தமிழ் ஆவணி யின் அர்த்தம்

ஆவணி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஐந்தாம் தமிழ் மாதத்தின் பெயர்.