தமிழ் ஆவர்த்தனம் யின் அர்த்தம்

ஆவர்த்தனம்

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    (பாடல் இசைக்கப்படும்போது, அது அமைக்கப்பட்டிருக்கும்) தாளத்தின் ஒரு முழுச்சுற்று.