தமிழ் ஆஷாடபூதி யின் அர்த்தம்

ஆஷாடபூதி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பொய்யான தோற்றத்தால் ஏமாற்றும் நபர்.