தமிழ் ஆஸ்தானம் யின் அர்த்தம்

ஆஸ்தானம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு அரசவை.

    ‘ஆஸ்தானப் புலவர்’