தமிழ் இசைக் கருவி யின் அர்த்தம்

இசைக் கருவி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இசையை உருவாக்குவதற்கு உதவும் கருவி அல்லது சாதனம்.