தமிழ் இடியாப்ப உரல் யின் அர்த்தம்

இடியாப்ப உரல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு இடியாப்பம் பிழியப் பயன்படுத்தும் அச்சு.