தமிழ் இடுக்கண் யின் அர்த்தம்

இடுக்கண்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு துன்பம்.

    ‘ஏழைகளின் இடுக்கண் களையவே தான் அரசியலில் இறங்கியதாக அவர் அறிவித்தார்’