தமிழ் இடையன் யின் அர்த்தம்

இடையன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஆடு அல்லது மாடு மேய்ப்பதைத் தொழிலாகக் கொண்டவன்.