தமிழ் இணைகரம் யின் அர்த்தம்

இணைகரம்

பெயர்ச்சொல்

கணிதம்
  • 1

    கணிதம்
    இணையான எதிர்ப்பக்கங்களைக் கொண்ட நான்கு பக்க வடிவம்.

    ‘சதுரம், சாய்சதுரம், செவ்வகம் போன்றவை இணைகரங்களாகும்’