தமிழ் இணையகம் யின் அர்த்தம்

இணையகம்

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு (பணி விரிவடையும்போது) இடத் தேவை கருதிப் பயன்படுத்தும் துணைக் கட்டடம்.