தமிழ் இணையவலை யின் அர்த்தம்

இணையவலை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு இணையதளம்.

    ‘சில நாட்களுக்கு முன்தான் அந்தக் கட்சி ஒரு இணையவலையை ஆரம்பித்தது’