தமிழ் இணைவிழைச்சு யின் அர்த்தம்

இணைவிழைச்சு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு உடலுறவு; புணர்ச்சி.