தமிழ் இதழாளர் யின் அர்த்தம்

இதழாளர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பத்திரிகையாளர்.