தமிழ் இந்தியா யின் அர்த்தம்

இந்தியா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வடக்கே இமயமலையையும் தெற்கே இந்தியப் பெருங்கடலையும் எல்லைகளாகக் கொண்ட, தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் ஒன்று.