தமிழ் இந்திரன் யின் அர்த்தம்

இந்திரன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (புராணத்தில்) இந்திரலோகத்தின் அரசன்.