தமிழ் இந்து யின் அர்த்தம்

இந்து

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இந்து மதத்தைச் சேர்ந்தவர்.

  • 2

    இந்து மதம்.

    ‘இந்துக் கோயில்கள்’
    ‘இந்துச் சடங்குகள்’