தமிழ் இயற்கணிதம் யின் அர்த்தம்

இயற்கணிதம்

பெயர்ச்சொல்

கணிதம்
  • 1

    கணிதம்
    எண்களுக்குப் பதிலாகக் குறியீடுகளையும் எழுத்துகளையும் பயன்படுத்தும் ஒரு கணிதப் பிரிவு.