தமிழ் இயைபு யின் அர்த்தம்

இயைபு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (முரண்பாடு இல்லாத) பொருத்தம்; தொடர்பு.

    ‘ஆடலுக்கு இயைபு இல்லாத பாடல்’