தமிழ் இரங்கற்பா யின் அர்த்தம்

இரங்கற்பா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இரங்கல் தெரிவித்து இயற்றும் பாடல்.