தமிழ் இரட்டைக்கொம்பு யின் அர்த்தம்

இரட்டைக்கொம்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (நெடில்) உயிர் எழுத்தைச் சுட்டிக்காட்ட உயிர்மெய்யெழுத்தின் முன் போடப்படும் ‘ே’ என்ற அடையாளக் குறி.