தமிழ் இரட்டைவால் குருவி யின் அர்த்தம்

இரட்டைவால் குருவி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கரிச்சான்.