தமிழ் இரத்தக் குழாய் யின் அர்த்தம்

இரத்தக் குழாய்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இருதயத்திலிருந்து அல்லது இருதயத்திற்கு இரத்தம் செல்லும், தசையால் ஆன குழாய்.