தமிழ் இரத்தமானி யின் அர்த்தம்

இரத்தமானி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இரத்த அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் மருத்துவச் சாதனம்.