தமிழ் இரத்தம் சுண்டு யின் அர்த்தம்

இரத்தம் சுண்டு

வினைச்சொல்-சுண்ட, -சுண்டி

  • 1

    (ரத்த ஓட்டம் குறைவதால்) சருமம் வெளிறிப்போதல்.

    ‘இரத்தம் சுண்டிய முகம்’