தமிழ் இரத்த ஓட்டம் யின் அர்த்தம்

இரத்த ஓட்டம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உடலின் எல்லாப் பாகங்களுக்கும் சென்று மீண்டும் இருதயத்திற்கே திரும்பும் தொடர்ச்சியான இரத்தச் சுழற்சி.