தமிழ் இரவு விளக்கு யின் அர்த்தம்

இரவு விளக்கு

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு (இரவில் பெரும்பாலும் படுக்கை அறையில் பயன்படுத்தும்) குறைந்த அளவு வெளிச்சம் தரும் மின்விளக்கு; விடிவிளக்கு.