தமிழ் இராமன் யின் அர்த்தம்

இராமன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கடவுளாக வணங்கப்படும், ராமாயணத்தின் நாயகன்.