தமிழ் இருட்டு யின் அர்த்தம்

இருட்டு

வினைச்சொல்இருட்ட, இருட்டி

 • 1

  (பகல் பொழுது முடிந்து இரவின் துவக்கமாக) இருள் சூழ்தல்.

  ‘ஊர் போய்ச் சேர்வதற்குள் நன்றாக இருட்டிவிடும்’
  ‘இருட்டிய பிறகு கோவிலுக்குப் போகலாம்’

 • 2

  இருளுதல்.

  ‘சிறிது நேரத்துக்கு முன் வெயில் அடித்தது; இப்போது இருட்டிவிட்டது’

தமிழ் இருட்டு யின் அர்த்தம்

இருட்டு

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (இரவின்) இருள்.

  ‘இந்த இருட்டில் எங்கே கிளம்பிவிட்டாய்?’

 • 2

  வெளிச்சம் மிகவும் குறைவாக இருக்கும் நிலை.

  ‘கோவிலின் உள்ளே ஒரே இருட்டாக இருந்தது’
  ‘இருட்டறை’