தமிழ் இருப்புப்பாதை யின் அர்த்தம்

இருப்புப்பாதை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ரயில் செல்வதற்காக) தண்டவாளம் போட்டு அமைக்கப்படும் பாதை.