தமிழ் இறால் யின் அர்த்தம்

இறால்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மெல்லிய ஓடுபோன்ற மேல்புறத்தை உடைய (உணவாகும்) நீர்வாழ் உயிரினம்.