தமிழ் இறையரசு யின் அர்த்தம்

இறையரசு

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    மனிதரை மீட்க உலகத்தில் இறைவன் செலுத்தும் ஆட்சி.