தமிழ் இறைவி யின் அர்த்தம்

இறைவி

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (ஒரு கோயிலைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்லும்போது) எழுந்தருளியிருக்கும் பெண் தெய்வம்; அம்பிகை; அம்பாள்.

    ‘இந்தக் கோயிலில் எழுந்தருளியிருக்கும் இறைவியின் திருநாமம் கற்பகாம்பாள் ஆகும்’