தமிழ் இல்லற சுகம் யின் அர்த்தம்

இல்லற சுகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (தம்பதியர் பெறும்) உடலுறவு இன்பம்.