தமிழ் இலவமரம் யின் அர்த்தம்

இலவமரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பஞ்சு இழைகளைக் கொண்ட நீண்ட காய்களைத் தரும் உயரமான மரம்.