தமிழ் இளந்தாரி யின் அர்த்தம்

இளந்தாரி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு இளைஞன்.