தமிழ் இளவல் யின் அர்த்தம்

இளவல்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு தம்பி.

  • 2

    உயர் வழக்கு இளைஞன்.