தமிழ் இளிப்பு யின் அர்த்தம்

இளிப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அர்த்தமற்ற சிரிப்பு.

    ‘செய்கிற தப்பையும் செய்துவிட்டு என்ன இளிப்பு?’