தமிழ் இளையபட்டம் யின் அர்த்தம்

இளையபட்டம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பெரும்பாலும் சைவ மடங்களில்) அடுத்த மடாதிபதியாகப் பொறுப்பேற்பதற்கு அதிகாரபூர்வமாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவருக்கு வழங்கப்படும் பட்டம்.