தமிழ் ஈசன் யின் அர்த்தம்

ஈசன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (பொதுவாக) இறைவன்; (குறிப்பாக) சிவன்.